Schröder-broers tekenen officieel voor ambassadeurschap op Manege Het Roessingh

Enschede/Tubbergen

De broers en topruiters Wim en Ben Schröder van BWG stables uit Tubbergen hebben zondag 23 juni hun ambassadeurschap officieel gemaakt met ondertekening van een overeenkomst en een springdemonstratie op de manege aan de Slagmanweg in Enschede. Namens het bestuur ondertekende Ab Reitsma, penningmeester van Stichting manege het Roessingh.

Foto van ruiters BWG Stables en manegebestuur

Het ambassadeurschap is bezegeld.

Wim en Ben (ambassadeur Gerco was verhinderd wegens het CHIO in Rotterdam) kwamen tijdens hun eerste bezoek gelijk in actie en hebben de prijzen aan de deelnemers van de jaarlijkse dressuurdag uitgereikt. Daarnaast kregen de broers van BWG stables een rondleiding langs paarden en stal met uitleg over het therapeutisch paardrijden door Benno Oude Bos.

Wim had duidelijk nagedacht en gezocht naar hun invulling van het ambassadeurschap. “Alleen geld geven willen we niet. We willen iets opbouwen met de Stichting door middel van geld inzamelen via de Schröder masterclass en promotie tijdens Expo on Horse in december.” De broers verbinden hun naam voor meerdere jaren aan de manege.
Naast het verbinden van hun naam gaat het Tubbergse trio zich ook inspannen om op verschillende manieren, te denken valt bijvoorbeeld aan een veiling of een clinic, gelden te werven voor de manege.

Judy Branger is verheugd over het eerste bezoek van de Schröder-broers ,,Ik hoop dat we met deze unieke samenwerking  een mooie toekomst tegemoet gaan en dat er mooie dingen uit voortkomen, waar zowel manege als BWG stables iets aan hebben. We zijn 6 augustus uitgenodigd voor de Masterclass in Tubbergen, waar de Schröder broers al jaren nauw bij betrokken zijn, om ons voor te stellen en bezoekers warm te maken voor een gift voor de Stichting. De Stichting is geen onderdeel van Revalidatiecentrum het Roessingh maar is afhankelijk van giften en donaties.”


Terug naar Actueeloverzicht