Sponsoring paardendekens en voltigesingel

Sponsoring paardendekens en voltigesingel

Dominck.nl

De paarden en pony’s van Stichting Manege het Roessingh zijn heel blij met de aanbieding van Dominick dekens(www.dominick.nl) om nieuwe exclusieve winterdekens aan te kunnen schaffen tegen een zeer gereduceerd tarief met als extra een korting van 50 % op het aanschafbedrag aangeboden door Stichting Parapaard.

Fonds Gehandicaptensport

Dankzij Parapaard, onderdeel van Fonds Gehandicaptensport, hebben wij een originele voltigesingel aan kunnen schaffen.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te vergroten en te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. ParaPaard zet zich specifiek in voor de aangepaste paardensport.
ParaPaard biedt steun (materieel en immaterieel) aan organisaties en verenigingen die zich (willen gaan) bezighouden met aangepaste paardensportactiviteiten. Op deze wijze wil ParaPaard invulling geven aan de ambitie om aangepast paardrijden en therapeutisch rijden toegankelijk(er) te maken en te houden. Voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, en/of zintuiglijke handicap. Jong en oud.

Omdat niemand buitenspel mag staan.
Bron: www.parapaard.nl


Terug naar Actueeloverzicht