Tarieven

  • Maandcontributie voor groepslessen ad € 66,00
  • Maandcontributie voor individuele lessen van een half uur voor beginners, die noodzakelijk zijn om veilig in een groep te kunnen gaan rijden ad € 74,00;
  • Maandcontributie voor ruiters met een beperking, die een intake gehad hebben door het Begeleidingsteam of na hun revalidatieperiode het paardrijden voortzetten. Kunnen contact opnemen met d.geurkink@roessingh.nl
  • Extra groepsles voor rijdende leden contant afrekenen € 16.50
  • Losse groepslessen contant afrekenen ad € 20,00;
  • Proefles contant afrekenen ad € 20,00. Hiervoor wordt bij aanmelding en starten de 1e les bij de contributie in mindering gebracht;
  • (verplicht) FNRS lidmaatschap (ruiterpaspoort) ad € 25,00 per jaar.